Ủy ban nhân dân xã Ninh Vân
Chủ nhật, 14/07/2024
Trang thông tin điện tử UBND Xã Ninh Vân - Huyện Hoa Lư

HĐND xã Ninh Vân tổ chức kỳ họp thứ 11, khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Thứ sáu, 28/06/2024 Đã xem: 12

Sáng qua tại Hội trường UBND xã Ninh Vân, HĐND xã Ninh Vân đã tổ chức kỳ họp thứ 11, hội đồng nhân dân xã khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026.

           Tham dự kỳ họp có các đ/c đại biểu HĐND Huyện Hoa Lư ứng cử tại xã Ninh Vân, các vị đại biểu HĐND xã; Cán bộ công chức xã, cán bộ Bán chuyên trách, các đ/c Bí thư chi bộ, trưởng thôn, các HTX, Qũy tín dụng, nhà trường, trạm y tế.

Trong sáu tháng đầu năm 2024 dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND xã cùng với sự nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành đã phát huy sức mạnh tập thể, sự đoàn kết của cán bộ và nhân dân trong xã đã ra sức thi đua thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024, đến nay đã đạt được những kết quả khá toàn diện Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá; Sản xuất đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện; Công tác quân sự được tăng cường; An ninh trật tự chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Kết quả cụ thể cụ thể trên từng lĩnh vực:

          Về lĩnh vực kinh tế sản xuất nông nghiệp: Toàn xã đã gieo cấy 312 ha lúa. Năng suất 61,7 tạ/ha, sản lượng đạt 1.925,1 tấn. UBND xã đã tập trung chỉ đạo các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc gia cầm do vậy trên địa bàn xã không có dịch bệnh lớn xảy ra, đã tổ chức tổng kết công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2024, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024; kiện toàn BCH PCTT-TKCN và phân công nhiệm vụ cho các thành viên, đơn vị xây dựng phương án PCTT-TKCN năm 2024.

      Về xây dựng cơ bản và xây dựng nông thôn kiểu mẫu: Chỉ đạo các thôn tiếp tục hoàn thiện, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Hướng dẫn thôn Tân Dưỡng 2 tiếp tục xây dựng hoàn thiện về đích nông thôn mới kiểu mẫu. Tiếp tục rà soát, xây dựng Kế hoạch phát triển các sản phẩm OCOP mã vùng sản xuất và dịch vụ kinh doanh thương mại điện tử trên địa bàn xã.

  Sản xuất tiểu thủ CN – dịch vụ làng nghề: Tiếp tục theo dõi sát tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, kịp thời tháo gỡ ngay những khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh; đặc biệt là những doanh nghiệp chủ lực, có đóng góp lớn vào giá trị sản xuất của ngành công nghiệp và tăng thu ngân sách địa phương. Do vậy, tình hình sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2024 đang dần phục hồi, từng bước ổn định và đạt mức tăng trưởng nhẹ so với cùng kỳ.

- Hoạt động của Làng nghề có chiểu hướng chậm, nhiều cơ sở sản xuất không có việc làm, cơ sở có việc làm thì tăng trưởng không đáng kể, giá trị sản xuất ước đạt 438             tỷ 600 triệu đồng, giảm 8,5% so với cùng kỳ năm 2023.

Công tác tài nguyên môi trường, quản lý quy hoạch và xây dựng địa chính: Hoàn thành công tác lập Quy hoạch sử dụng đất của xã đến năm 2030, Kế hoạch sử dụng đất năm 2024. Toàn xã đã thu hồi trên 14.942,6m2 đất để phục các dự án.

Đã cấp 73 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chứng thực 87 hồ sơ thế chấp, và xóa thế chấp.

Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn xã được tăng cường. Thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với Doanh nghiệp khai thác khoáng sản.

Thường xuyên tổ chức ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường trên địa bàn toàn xã. Chủ trì, phối hợp Công ty vệ sinh – Môi trường xây dựng đề án thu gom rác thải theo tiêu chí mới không để tồn đọng rác thải tại các bãi tập kết như trước đây, tham gia hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới năm 2024. Đến nay, vệ sinh môi trường trên địa bàn xã cơ bản đảm bảo.

         Công tác tài chính: 6 tháng đầu năm tổng thu ngân sách 4 tỷ 400 triệu đồng đạt 58,14% . Tổng chi ngân sách 6 tháng đầu năm: 3 tỷ 621 triệu đồng đạt 47,85%.

Về lĩnh vực văn hóa xã hội: tập trung tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tuyên truyền việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ chương chính sách của nhà nước.

         Công tác GD-ĐT được quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy và học, chất lượng giáo dục của nhà trường nhất là công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, các đội tuyển tham dự các cuộc thi do Tỉnh, Huyện tổ chức đều đạt giải. 

 Công tác LĐTBXH  tập trung thực hiện việc giải quyết các chế độ chính sách, thăm hỏi và tặng quà các gia đình chính sách, gia đình hộ nghèo, cận nghèo, rà soát các đối tượng khó khăn, chi trả và trợ cấp người có công, trợ cấp bảo trợ xã hội đảm bảo an toàn đúng đối tượng.  Hoạt động của các hội: hội khuyến học, hội Cao tuổi, hội chữ thập đỏ cũng đạt được nhiều thành tựu đáng kể.

Công tác xây dựng chính quyền được quan tâm thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ; chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cán bộ bán chuyên trách cấp xã, thôn từng bước được nâng lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của địa phương, Bộ phận một cửa của xã được đầu tư khang trang phục vụ tốt nhu cầu của người dân và các tổ chức đến làm các thủ tục hành chính.

Công tác chăm sóc sức khỏe, thực hiện chính sách xã hội, đảm bảo an sinh xã hội được triển khai thực hiện tốt. Công tác phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội được tăng cường.

Bên cạnh thành tích xuất sắc đã đạt được, kỳ họp cũng đã tập trung thảo luận, đánh giá những hạn chế còn tồn tại: Công tác xử lí vi phạm về đất còn hạn chế, công tác quản lí cấp phép xây dựng chưa chặt chẽ. Việc phát hiện, xử lí vi phạm ngay từ ban đầu còn chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao. Công tác đảm bảo vệ sinh môi trường còn nhiều bất cập, việc thực hiện xây dựng khu dân cư Nông thôn kiểu mẫu còn chậm so với yêu cầu, chưa phát động mạnh mẽ trong nhân dân. Một số cán bộ thôn việc nắm bắt, kiểm tra, phát hiện những vi phạm về đất đai thiếu kịp thời.

Sáu tháng cuối năm 2024, UBND xã đề ra một số mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm: tập trung chỉ đạo gieo cấy đúng lịch, đúng thời vụ phấn đấu gieo cấy 100% diện tích theo kế hoạch, tăng cường phòng trừ dịch bệnh, làm tốt công tác PCTT-TKCN. Tiếp tục giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới, tập trung hoàn thiện và nâng cao các tiêu chí xây dựng NTM, chỉ đạo thôn Phú Lăng và Tân Dưỡng 2 hoàn thành phương án xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu.

          Tăng cường quốc phòng an ninh, Bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phát động toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh phòng ngừa đấu tranh trấn áp và xử lí các tội phạm và vi phạm pháp luật, phối hợp với công an Huyện đảm bảo ATGT và cương quyết xử lý lấn chiếm, vi phạm hành lang ATGT. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu 2024

            Cuối kỳ họp, 6 nghị quyết đã được thông qua như: nghị quyết về nhiệm vụ phát triển KT – XH 6 tháng cuối năm 2024, nghị quyết về nội dung, chương trình giám sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND xã Ninh Vân năm 2025, nghị quyết về phê chuẩn bổ sung dự toán ngân sách năm 2023; nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2023, nghị quyết về phê chuẩn chi chuyển nguồn ngân sách vào năm 2023, nghị quyết về phê chuẩn bổ sung dự toán ngân sách năm 2024.

 Bế mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hải – Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch HĐND xã mong muốn HĐND, UBND, MTTQ  các cấp cùng các ban ngành đoàn thể xã Ninh Vân và các địa biểu HĐND tiếp tục đoàn kết, phát huy khắc phục những mặt hạn chế tồn tại, thực hiện thắng lợi hơn nữa các mục tiêu, nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2024 góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương./.

(Đ/C Nguyễn Ngọc Hải - BT Đảng ủy xã, CT HĐND xã phát biểu tại kỳ họp)

(Đ/c Phạm Đình Tam - Tổ đại biểu số 3 lên tham luận tại kỳ họp)

Dữ liệu đang được cập nhật

Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thông tin truy cập
  • Truy cập: 571629
  • Trực tuyến: 1
  • Hôm nay: 17