Ủy ban nhân dân xã Ninh Vân
Thứ ba, 16/07/2024
Trang thông tin điện tử UBND Xã Ninh Vân - Huyện Hoa Lư

Giải quyết Thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai trên môi trường điện tử

Thứ tư, 24/04/2024 Đã xem: 23

Giải quyết Thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai trên môi trường điện tử

Công tác cải cách hành chính cần phải quyết liệt và trách nhiệm hơn nữa.

Thứ tư, 24/04/2024 Đã xem: 30

Trong công tác cải cách hành chính cần phải quyết liệt và trách nhiệm hơn nữa 

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024

Thứ sáu, 08/03/2024 Đã xem: 25

Thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm công tác kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Thứ tư, 20/12/2023 Đã xem: 17

Thực hiện Văn bản số 581/UBND-VP7 ngày 26/10/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm công tác kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, ngày 27 tháng 110 năm 2023, UBND huyện đã ban hành Văn bản số: 1973/UBND – VP về việc thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm công tác kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

BÀI VIẾT TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Thứ ba, 05/12/2023 Đã xem: 11

Thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm công tác kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

Chủ nhật, 03/12/2023 Đã xem: 15

Thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm công tác kiểm soát TTHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

BÀI VIẾT TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Chủ nhật, 03/12/2023 Đã xem: 16

BÀI VIẾT TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Thực hiện thí điểm “một số dịch vụ không tiếp nhận bản giấy, một số ngày không tiếp nhận bản giấy” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình

Thứ hai, 25/09/2023 Đã xem: 11

Thực hiện thí điểm “một số dịch vụ không tiếp nhận bản giấy, một số ngày không tiếp nhận bản giấy” tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình

HỌC TẬP TƯ TƯỞNG BÁC HỒ VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Thứ ba, 15/08/2023 Đã xem: 11

HỌC TẬP TƯ TƯỞNG BÁC HỒ VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc Sở LĐTBXH, UBND huyện, UBND xã trên địa bàn tỉnh

Thứ ba, 04/07/2023 Đã xem: 10

Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc Sở LĐTBXH, UBND huyện, UBND xã trên địa bàn tỉnh

Đẩy mạnh cải cách TTHC gắn với chuyển đổi số, phục vụ người dân, doanh nghiệp với cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả

Thứ tư, 14/06/2023 Đã xem: 10

Đẩy mạnh cải cách TTHC gắn với chuyển đổi số, phục vụ người dân, doanh nghiệp với cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, hiệu quả

Quyết định Ban hành Đơn giá dịch vụ công thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Thứ hai, 08/05/2023 Đã xem: 9

Quyết định Ban hành Đơn giá dịch vụ công thực hiện thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số

Thứ hai, 24/04/2023 Đã xem: 8

Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số

Thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”

Thứ bảy, 08/04/2023 Đã xem: 10

Thủ tục xét tặng, truy tặng “Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang”

QĐ v/v Về việc Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Thứ tư, 15/02/2023 Đã xem: 8

QĐ v/v Về việc Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Quyết định về việc Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

Thứ tư, 15/02/2023 Đã xem: 6

Quyết định về việc Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình

QĐ Về việc Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình

Thứ tư, 15/02/2023 Đã xem: 9

QĐ Về việc Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023.

Thứ tư, 11/01/2023 Đã xem: 7

Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2023.

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023

Thứ sáu, 01/07/2022 Đã xem: 7

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2023

Dữ liệu đang được cập nhật

Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thông tin truy cập
  • Truy cập: 571674
  • Trực tuyến: 1
  • Hôm nay: 24